Lietuvių vienybei įamžinti - „ Lietuvos skydas“

Skulptoriaus Tado Gutausko sumanyta iniciatyva „Lietuvos skydas“ išreiškia lietuvių vienybės idėją, tautos susitelkimą nepriklausomai Lietuvos valstybei išsaugoti ir sustiprinti. Mes – gyvenantys Lietuvoje ir svečiose šalyse – vienijami meilės Tėvynei ir esame simbolinis Lietuvos skydas, saugantis bei stiprinantis šalį.

„Lietuvos skydo“ iniciatyva kilo iš siekio surinkti informaciją apie iškiliausius lietuvius, išeivius iš Lietuvos, šalies valstybingumo stiprinimui ir Lietuvos garsinimui nusipelniusius žmones. Pasiūlydami pildyti „Iškiliausio lietuvio“ anketas, norime pakviesti visus prisidėti prie šios misijos.

Iniciatyvai įamžinti 2016 m. Druskininkuose, Nemuno pakrantėje, bus pastatyta simbolinė „Lietuvos skydo“ skulptūra, o šalia jos įrengtas informacinis paviljonas. Pastarajame bus įamžinti visi Lietuvos miestai ir miesteliai, pasaulio miestai, kuriose susibūrusios lietuvių bendruomenės – vietos, kur gyvena, iš kur yra kilę iškiliausi pasaulio lietuviai. Interaktyviame informaciniame stende įvedus miesto pavadinimą, iš kurio pasiūlyti iškiliausi lietuviai, atsiras pasiūlytųjų pavardės su išplėstinėmis anketomis.

Kario skydas – daugiaprasmis simbolis. Graikų didvyriui Achilui dieviškasis kalvis Hefaistas skyde iškalė viso tuometinio antikos pasaulio vaizdus. Romėnų posakis „Su skydu arba ant skydo“ ragino kovoti narsiai, nugalėti arba garbingai žūti. Viduramžių riteriai skyduose išpiešdavo savo giminės herbus. Lietuvos kariai savo laisvę gindami naudojo skydus, savo forma išsiskiriančius iš kaimyninių tautų. Skydai buvo šiek tiek siaurėjantys į apačią, o jų viduryje buvo smūgius sušvelninantis išgaubimas. Jie buvo gaminami iš medžio ir aptraukiami specialiai apdorota oda. Šis unikalios konstrukcijos skydas vėliau išplito į Vidurio Europą ir, pasak A. Bumblausko, „nuėjo net iki Čekijos“.

Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei teko istorinė lemtis būti krikščioniškosios Europos skydu, Algirdui nugalėjus totorius prie Mėlynųjų vandenų ar Jonui Sobieskiui turkus prie Vienos. Norisi lygiuotis į Lietuvos valstybės didžiausio klestėjimo laikus, kurie neatsiejami nuo iškiliausių valstybės karių Algirdo, Kęstučio, Vytauto, todėl ir renkantis projektą įamžinančio skydo formą yra atsižvelgiama į skydus, kurie buvo naudojami šių karžygių valdymo laikais.

2006 m. buvo baigtas įgyvendinti Lietuvos kariuomenės projektas ir Vilniuje pristatyta autentiška ir tiksliai atkurta Algirdo epochos kario apranga ir ginkluotė. Į darbo grupę susibūrusių ir Vilniaus universiteto profesoriaus Alekso Luchtano vadovaujamų karybos istorijos entuziastų, kariškių, istorikų bei dizainerių atkurtas XIV a. kario skydas tapo įkvėpimo šaltiniu projekto „Lietuvos skydas“ skulptūrai.

Skydas – gynybos įnagis, atmušantis priešo kirčius. Todėl pasirinktoji paminklui skydo forma simboliškai išreiškia neagresyvią, neekspansyvią, be imperinių ar mesijinių ambicijų Lietuvos valstybės politiką. Nors Vytauto Didžiojo laikais Lietuva buvo didžiausia pagal teritoriją Europos valstybė, joje vyravo religinė, tautinė, netgi tam tikra socialinė tolerancija. Tokia tradicija, tapusi Lietuvos piliečių psichologinėmis nuostatomis, išliko iki mūsų dienų.

Dėl sudėtingų kraštą veikusių istorinių aplinkybių, taip pat ir dėl žmonijos raidos ypatumų daug tautiečių paliko gimtinę. Emigracija iš Lietuvos tapo masinis reiškinys dar XIX a. po pralaimėtų sukilimų prieš carinės Rusijos priespaudą. Tai sąlygojo lietuvių bendruomenių tapsmą įvairiuose pasaulio kraštuose. Tautiečiai, siekdami užsienyje išlaikyti lietuvybę, buriasi į kultūros bendrijas, steigia vaikams savaitgalių mokyklas. Lietuvybės pamatų kertiniai akmenys – gimtoji kalba, istorija ir tautinės tradicijos.

Tautos istorinio kelio ir kūrybinių galių viršūnė – Lietuvos valstybė, per ilgus amžius apgynusi savo teisę būti pasaulio valstybių bendrijoje. Šiandien Lietuva – ne tik žemės lopinėlis prie Baltijos jūros, bet ir tautinė idėja, vienijanti tėviškės, protėvių gimtinės jauseną puoselėjančius žmones visame pasaulyje.

Projekto iniciatoriai, susibūrę į „Lietuvos skydo“ iniciatyvinę grupę, kviečia visus neabejingus šiam sumanymui išsakyti savo nuomonę ir siūlyti iškiliausius lietuvius, atstovaujančius vieną ar kitą Lietuvos bei pasaulio miestą, diskutuoti apie tai internetinėje svetainėje. Gali būti siūlomi asmenys gyvenę ar tebegyvenantys nuo Lietuvos valstybės atkūrimo 1990-aisiais metais iki šių dienų.

„Lietuvos skydo“ iniciatyvinė grupė